RSS
A A A
SmodBIP

BIP Szkoły Podstawowej Nr 55 w Łodzi

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55
91-349 Łódź, ul. Mackiewicza 9
tel. (042) 251-88-22
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl
www.sp55.szkoly.lodz.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 29.07.2010
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 20.06.2010
Dokument oglądany razy: 16 888